Zajęcia umuzykalniające


"Mówi się, że żeby śpiewać, trzeba mieć głos, a ja wam mówię, żeby mieć głos, trzeba spiewać." — Jan Paweł II

 

Dlaczego umuzykalniać dzieci?


Stymulacja układu nerwowego poprzez muzykę i mowę już od okresu prenatalnego leży u podstaw zdolności językowych i preferencji muzycznych. Niemniej język muzyki jest większym stymulatorem, ponieważ muzyka charakteryzuje się szerszą niż mowa skalą dynamiczną, szerszym zakresem wysokości dźwięku, bogatszą rytmiką, bogatszym światem barw dźwiękowych, bardziej uporządkowaną strukturą. Wrażliwość na elementy muzyczne (dynamika, melodia, rytm, tempo, wysokość dźwięku, barwa oraz emocje muzyczne), którą kształtujemy podczas zajęć umuzykalniających jest jednocześnie kształtowaniem elementów mowy. U dzieci stymulowanych muzyką w sposób dobrany do indywidualnego poziomu rozwoju muzycznego, zauważamy poprawę jakości elementów mowy oraz wzrost zdolności językowych i komunikacyjnych. Udział w zajęciach muzycznych poprawia koncentrację i uwagę, co wpływa na intelektualny rozwój dzieci. Uczenie się rozumienia muzyki pozwala na czerpanie radości z jej słuchania, a przeżywanie jej wspólnie z rodzicami wzmacnia więzi oraz daje poczucie bezpieczeństwa. ("Psychologia muzyki", Barbara Kamińska, AM Warszawa).

 

Predyspozycje muzyczne u maluchów?


Dziecko rodzi się z określonymi zdolnościami muzycznymi. Genetycznie jest wyposażone w zdolność do spostrzegania dźwięków i ich struktur, ich rozróżniania, rozpoznawania i zapamiętywania, dostrzegania w nich sensu i odczuwania emocji muzycznych. Naturalna umiejętność wykonania ruchu płynnego jest podstawą do zrozumienia i poczucia rytmu. To, co nazywamy brakiem zdolności muzycznych jest zazwyczaj wynikiem braku odpowiednich doświadczeń we wczesnym dzieciństwie. Wczesne uczenie się muzyki nie jest jednak formalną edukacją muzyczną. To raczej rozbudzanie zachwytu muzyką, kształtowanie preferencji muzycznych oraz nieformalna nauka rozumienia muzyki, niezbędna dla późniejszej edukacji muzycznej.
Nasze zajęcia umuzykalniające oparte są na praktycznych rozwiązaniach Teorii uczenia się muzyki wg Profesora E.E. Gordona (University of South Carolina w stanie Columbia), muzyka jazzowego, pedagoga i psychologa muzyki. Jest on uznawanym na Ĺwiecie badaczem rozwoju muzycznego człowieka, autorem wielu publikacji m.in. Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci.

 

 

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem: Muzyka na drodze do dorosłości - fenomen umuzykalniania dzieci w Lublinie