Organizacja


Nasze Muzyczne Przedszkole posiada 27 miejsc. Dwie sale, z których jedna jest salą zabaw i posiłków, druga salą dydaktyczną. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie są przyporządkowane do jednej sali, a spędzają czas w obydwu przestrzeniach zależnie od rytmu dnia i organizacji zajęć. Do przedszkola przylega wielki miejski plac zabaw, z którego korzystamy codziennie. Pobyt na powietrzu jest bardzo istotnym elementem w rozwoju dziecka, dlatego każdego dnia nasze przedszkolaki przebywają na dworze.

Grupy:

NUTKI: grupa dzieci najmłodszych dzieci w wieku 2,5—3-latki
PÓŁNUTKI: dzieci w wieku 3—4-latki
ÓSEMKI: 5—6-latki "zerówka"

 

Zajęcia:

 

Zajęcia muzyczne:

 

Zajęcia teatralne obejmują różne formy teatralne i sceniczne mające na celu otwarcie dzieci i uzewnętrznienie drzemiących w nich aktorskich talentów. Zajęcia te są ściśle połączone z muzyką.

 

Musical Babies: zajęcia z języka angielskiego.

 

Zajęcia plastyczne zarówno twórcze jak i terapeutyczne z dużym naciskiem na prawidłowe funkcjonowanie i sprawność rąk jako niezbędnego elementu prawidłowej mowy i sprawności grafomotorycznej.

 

Filharmonia: raz w miesiącu dzieci uczestniczą w koncercie w Filharmonii Lubelskiej.

 

Audycje Muzyczne: nasze przedszkole odwiedzają zaprzyjaźnieni muzycy oraz uczniowie lubelskich szkół muzycznych prezentując instrmenty.

 

Dogoterapia: raz w miesiącu odwiedza nas Pies Terapeuta Atos.

 

Plac zabaw: codzienne spacery i zabawa na placu zabaw niezależnie od pogody. Wyspecjalizowana, podnosząca kwalifikacje i zaangażowana kadra pedagogiczna sprawuje opiekę nad dziećmi.

 

Kadrę artystyczną stanowią pracownicy Teatru Muzycznego i Filharmonii Lubelskiej. Chętnie współpracujemy z instytucjami kultury i ośrodkami naukowymi.