Artykuły

Wszystko co warto wiedzieć o roli muzyki w wychowaniu

Muzyka na drodze do dorosłości - fenomen umuzykalniania dzieci w Lublinie

Dziecięcy mózg – jakże różni się od naszego, dorosłego. W toku dojrzewania nabieramy pewnych umiejętności, ale jednocześnie tracimy te, które dawno temu definiowały nas jako dzieci.