ZAJĘCIA ADAPTACYJNE - otwarte przedszkole
KLUB DZIECIĘCY
PRZEDSZKOLE MUZYCZNE
UMUZYKALNIAJĄCE PAM-PAM
BALET DLA DZIECI
WARSZTATY KOŁYSANEK
LUBSMYKI KONCERTY
SZKOLENIA LOGORYTMIKA
URODZINY
Newsletter
"Człowiek wchodzi w relacje ze światem, który nie jest mu dany lecz zadany." /dr E. Stecko/
 

  • W 13 dniu życia płodowego zauważamy początek pracy układu nerwowego, po 3 roku życia dziecka rozwój układu nerwowego jest zakończony.

  • Zmysł słuchu rozwija się między 16 a 20 tygodniem życia płodowego, zaś w chwili urodzenia ucho dziecka jest całkowicie dojrzałe do pracy.

  • Człowiek rodzi się z określonym poziomem zdolności muzycznych, a rozwój ich zależy od środowiska, w jakim się znajduje.

Akademia Rozwoju Dziecka „Dobry Start” to miejsce dla dzieci od poczęcia do 6 roku życia i ich rodziców. Prowadzone w Akademii działania łączy wszechobecna muzyka, która oprócz funkcji artystycznych i edukacyjnych pełni funkcję terapeutyczną i jest głównym stymulatorem rozwoju. Wyniki badań dotyczące wpływu muzyki na rozwój dziecka, a szczególnie rozwój mowy, są przestrzenią dla naszych działań. Zgodni z koncepcją badaczy rozwoju prenatalnego, że życie rozpoczyna się w chwili poczęcia, od tego momentu dostarczamy dziecku bodźców i stymulacji pozwalających na jak najlepszy rozwój. Chcielibyśmy być przy dziecku i dać narzędzia rodzicom na etapie kształtowania się funkcji, kiedy mogą być one jeszcze modyfikowane, poprawiane i kierowane na właściwe tory. Naukowe fakty nie pozostawiają nam wątpliwości, że  wspieranie rozwoju dziecka należy rozpocząć od poczęcia.

Naszą działalność opieramy o najwartościowsze metody i ćwiczenia muzyczne, logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne m.in. teorię uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, profilaktykę logopedyczną wg dr Elżbiety Stecko, metodę verbo-tonalną, ćwiczenia stymulujące procesy integracji sensorycznej czy osiągnięcia psychologów muzyki. Kompilacja wielu metod przekazanych dzieciom i rodzicom w formie zabawy, relaksu czy swobodnego odbioru muzyki w pierwszym etapie rozwoju da szansę dzieciom na dobry start w życie.

Ewa Starownik - Kuszewska

Absolwentka Muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, prywatnie mama 4-letniej Weroniki i 6-letniej Natalki. Od 2011 roku prowadzi Akademię Rozwoju Dziecka "Dobry Start" oraz  Fundację Aktywni Rodzice, która jest miejscem własnej realizacji dla rodziców z Lublina.  Zawsze uśmiechnięta i pełna energii, pokazuje rodzicom, że nawet w najwcześniejszym okresie życia dziecka, który szczególnie dla młodych matek może być bardzo trudny, nie muszą zamykać się z dzieckiem i pieluchami w domu. Zarówno  ARD jak i Fundacja jest miejscem własnej realizacji dla rodziców, wymiany doświadczeń, przestrzenią w której mogą spotkać się z innymi młodymi rodzicami żeby się wspierać, pomagać sobie i stymulować rozwój dzieci. Pod dachem fundacji działają kluby mam i ojców, grupa wsparcia dla kobiet karmiących piersią, odbywają się spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin - można poznać zasady prawidłowego odżywiania maluchów, wiązania chust czy otrzymać poradę logopedyczną. Ze stowarzyszeniem "Ukryty Skarb" prowadzi ona także terapię logopedyczną dla dzieci z zespołem Dawna. 

Z kolei w ramach Akademii odbywają się zajęcia, które kształtują wrażliwość i wyobraźnię muzyczną, poczucie rytmu, wpływają na rozwój języka muzycznego oraz uczą maluchy aktywnego słuchania muzyki a rodzicom pomagają w stworzeniu muzycznego środowiska niezbędnego do optymalnego rozwoju dziecka. Rozwinięciem i rozszerzeniem tego jej autorskiego pomysłu jest cykl koncertów "Smyki", prowadzony wspólnie z Filharmonią Lubelską, w czasie których najmłodsi melomani mają możliwość słuchania muzyki wokalnej i instrumentalnej, a także okazję do kontaktu i gry na prawdziwych instrumentach.

Od 2011 roku wspólnie, tym razem z Teatrem Starym, organizuje cykl Mała Muzyka, w ramach którego dzieci aktywnie uczestniczą w koncercie i swoimi reakcjami wyznaczają tematy "muzycznej rozmowy". Zainteresowanie rodziców tymi spotkaniami jest tak duże, że miejsca trzeba rezerwować z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 

Kolejnym autorskim pomysłem Ewy Kuszewskiej jest także konkurs "Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom", który swoim patronatem otoczył prezydent Lublina. Ma on promować te instytucje, które wychodzą naprzeciw potrzebom młodych rodziców. Na efekty akcji nie trzeba było długo czekać, lista miejsc, w których zdecydowano się stworzyć kąciki do zabawy dla najmłodszych czy wstawić przewijaki dla niemowląt coraz bardziej się wydłuża. Dzięki temu konkursowi z małym dzieckiem można pójść nawet na film - kino Bajka wspólnie z fundacją uruchomiło seanse, w czasie których światło jest włączone a dzieci bawią się w bezpiecznym, wydzielonym miejscu pod opieką pracownika kina i w zasięgu wzroku rodziców. 

Aktywność Pani Ewy nie ogranicza się tylko do Fundacji i Akademii, zajmuje się ona także badaniami naukowymi nad rozwojem muzycznym dzieci i wpływem muzyki na ich ogólny rozwój, a zwłaszcza na rozwój mowy.

Swoje zainteresowania etnomuzykologiczne realizuje w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Uścimowskiej, (skąd pochodzi), gdzie prowadzi Męski Zespół Śpiewaczy "Pojezierze" . Na terenie Uścimowa i okolicznych wsi zbiera zabytki kultury muzycznej i propaguje je z zespołem.

 

Copyright © dobrystart.lublin.pl
Design by celiberion
Do góry